Om bedrijven maximaal te ondersteunen in het inspelen op kleine, gespecialiseerde producties, zet het TTI-project in op technologische innovaties bij maatwerkbedrijven. Technologieën die niet enkel toepasbaar zijn in maatwerkbedrijven maar ook in reguliere bedrijven hun nut bewijzen om werkbaar werk te creëren.