Korte omschrijving van het bedrijf

Veerkracht 4 is opgedeeld in 2 delen:

  • SW: Sociale Werkplaats sinds 1994. Veerkracht 4 wil kwetsbare personen op de arbeidsmarkt voldoende kansen bieden tot maximale ontplooiing. Enerzijds door het verschaffen van duurzame tewerkstelling en anderzijds door de nodige aandacht te verlenen aan hun welzijnssituatie. Daarnaast wenst Veerkracht 4 zich in te zetten voor een betere leefomgeving in de stad Menen.
  • AZ: Arbeidszorg richt zich tot personen die omwille van persoonsgebonden en/of maatschappij gebonden redenen toch kunnen werken in het reguliere of beschermde arbeidsregime. Hiervoor wordt ondermeer samengewerkt met het voedselbedelingsproject ‘Toemaatje’ van het OCMW.

Aantal werknemers: SW: 65 / AZ: 25

Contactpersoon i.v.m. Arbeidszorg: Karen@veerkracht4.be  0474/44 77 04

Contactpersoon i.v.m. Groen en verharding : Jan@veerkracht4.be  0478/98 99 65