Mariasteen
Welke technologie werd ontwikkeld?

In het TTI-project wilde Mariasteen de inzetbaarheid onderzoeken van collaboratieve robots (cr), die samenwerken met de operator, zonder de aanwezigheid van een afschermend veiligheidshekwerk. De cr kan doelgroepmedewerkers ondersteunen bij wie fijne motoriek ontbreekt, die geen vaste hand of slechts één hand hebben, of wanneer een derde hand noodzakelijk is voor de uit te voeren taak.

Twee cases werden onderzocht: 

1. Hoe kan de cr worden ingezet in lijmtoepassingen voor de verlichtingsindustrie, zodat Mariasteen met de doelgroep kan blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en het mogelijk wordt méér doelgroepmedewerkers – ook die met minder mogelijkheden – in te schakelen voor deze opdrachten?

2. Hoe kan de cr opdrachten die vandaag als ‘te moeilijk’ worden ervaren voor de doelgroep, in de toekomst tóch helpen mogelijk maken? Hierbij zullen, naast lijmtoepassingen, ook grijp- en vacuümtoepassingen onder de loep worden genomen om de universele inzetbaarheid van cr’s aan te tonen.

Collaboratieve robots (cr) werken samen met de operator, zonder de aanwezigheid van een afschermend veiligheidshekwerk.

Aanleiding/Probleemstelling?

Mariasteen stelt mensen met een arbeidsbeperking tewerk in eigen afdelingen (metaal en montage, hout, horeca,…) en in enclaves in private bedrijven uit diverse sectoren. In de metaal- en montageafdeling neemt de complexiteit van de opdrachten toe: minder repetitief werk, kleinere productiereeksen, meer eenmalige werken of opdrachten met meerdere productvarianten. De veranderende regelgeving zorgt echter voor de instroom van werknemers met lagere inzetbaarheid, meer tijdelijke trajecten en een snellere doorstroom van doelgroepwerknemers naar het normaal economisch circuit. Dit maakt het werk moeilijker te organiseren. Cruciale vraag is dus hoe Mariasteen technologie kan inzetten om (ook) de (zwakkere) doelgroepwerknemers aan het werk te houden.

Traject

Na een eerste experiment met twee robots in Mariasteen werd de keuze gemaakt om permanent een cobot in te zetten bij het verlijmen van verlichtingsarmatuur.  Een robot kan veel nauwkeuriger en gelijkmatiger lijm verdelen dan eender welke mens.  Door het inzetten van een robot kan kwaliteit gegarandeerd worden én kan een doelgroepmedewerker een verlichtingsarmatuur met hoge kwaliteitseisen afwerken en tot een goed einde brengen, stuk na stuk.  Deze cobot is begin 2018 in werking gesteld en maakt een volwaardig deel uit van het productieproces.

Voor een tweede cobot wordt nog verder onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn op vlak van kwaliteitscontrole.  Kan de cobot ingezet worden voor kwaliteitscontrole van bepaalde aluminium stukken?

Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)
  • Er wordt prioritair gezocht naar toepassingsmogelijkheden binnen Mariasteen, maar alle (maatwerk-en andere) bedrijven die medewerkers met beperkingen willen inzetten voor repetitieve taken, of die taken hebben waar een derde hand noodzakelijk blijkt, kunnen hun voordeel doen met de onderzoeksresultaten.
  • Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor het inzetten van cr’s is de kern van dit project
Projectpartners
  • Mariasteen: trekker en coördinator + uittesten en implementeren van de onderzoeksresultaten en testopstellingen.
  • Sirris: onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van de cr-technologie.
  • Private partners worden als leverancier geconsulteerd voor hun specifieke expertise.
Timing

Eén robot wordt sinds begin 2018 permanent ingezet in het montage proces van verlichtingsarmaturen. Een andere robot wordt ingezet voor kwaliteitscontrole, maar de resultaten hier zijn nog niet bevredigend.

Roadshow

Elke proeftuin organiseerde een roadshow waarbij mensen uitgenodigd werden om de technologische innovatie persoonlijk te komen ontdekken. Ontdek hier het programma van onze eigen roadshow.