De Oesterbank
Welke technologie wordt ontwikkeld?

Oesterbank ontwikkelde een ‘overheveltafel’ om stukgoederen over te hevelen van een kartonnen doos naar een kunststof bak. De tafel heft de kartonnen doos automatisch op de juiste hoogte op en kantelt ze in een hoek waardoor de goederen makkelijk bereikbaar worden voor de medewerker. Die hevelt de stukgoederen manueel over in de plastic bak die op een weegschaal rust. De weegschaal past zijn hoogte automatisch aan het type plastic bak (laag of hoog) aan.

De tafel wordt zo geprogrammeerd dat de weegschaal via een licht- of geluidsignaal aangeeft wanneer het juiste aantal stuks is overgeladen in de plastic bak. Die wordt daarna van de tafel genomen voor verwerking in het vervolg van de logistieke keten.

De tafel wordt zo geprogrammeerd dat de weegschaal via een licht- of geluidsignaal aangeeft wanneer het juiste aantal stuks is overgeladen.

Aanleiding/Probleemstelling?

Oesterbank is met heel wat doelgroepmedewerkers actief in enclaves in diverse bedrijven. Een deel van de opdracht is vaak ‘repacking’: stukgoederen die binnenkomen in kartonnen dozen moeten worden overgeladen in kunststof bakken. De verrijdbare onderstellen (dolly’s) en de machines die de producten verder verwerken, zijn immers afgestemd op kunststof bakken, niet op kartonnen dozen. Bedrijven staan echter meestal niet stil bij hoé die overheveling gebeurt / kan gebeuren. Dit werk wordt immers vaak door interims of enclavemedewerkers gedaan. Toch kan deze noodzakelijke stap in de logistieke keten efficiënter en ergonomischer worden uitgevoerd.

Traject

De testtafel die Oesterbank zelf ontwikkelde, wordt eerst volop in eigen huis ingezet. Samen met Xiak wordt voor Mainfreight een behoeftenplan uitgewerkt dat tot een ontwerpplan en een prototype van een geëvolueerde versie zal leiden. Dit prototype zal worden uitgetest bij Mainfreight en in andere enclaves van Oesterbank.

Gerealiseerde projectresultaten?
 •  De tool zorgt ervoor dat het werk minder belastend wordt, zowel fysisch (betere lichaamshouding + de machine in plaats van de medewerker heft de kartonnen doos op + door het gewicht per plastic bak te beperken tot max. 15 kg) als mentaal (de computer doet het denkwerk). Daardoor zullen mensen dit werk langer kunnen doen, zowel op dagbasis (meer uren), als over hun totale loopbaan gezien (tot aan hun pensioen).
 • Door de overhevelingstaak te vereenvoudigen en ergonomischer te maken, kunnen zwakkere doelgroepwerknemers hiervoor worden ingeschakeld. Medewerkers met méér vaardigheden kunnen dan doorschuiven naar werkposten met moeilijker taken.
 • Overhevelen kost veel tijd. Door de polyvalente tool kan deze taak efficiënter – en dus snéller – gebeuren, wordt ‘waste time’ vermeden, en verhoogt het rendement van het bedrijf.
Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)
 • Oesterbank maakt een standaardsysteem dat zo polyvalent mogelijk is. Daarna wordt bekeken welke opties kunnen worden toegevoegd, zoals telsystemen of versies die specifiek ontworpen zijn voor de behandeling van heel kleine of heel grote dozen.
 • Elk bedrijf met een logistieke keten die dergelijke overheveling doet, kan met dit ontwerp haar rendement op alle vlakken verhogen.
 • Ook in het productiesysteem kan deze innovatie nuttig zijn, bijvoorbeeld om controles in te bouwen.
 • Dit project wordt opgevolgd door een expertengroep waar productiebedrijven, met interesse in de te ontwikkelen technologie, tijdens het ontwikkel- en testproces mee vorm geven aan de innovatie, en toepassingsmogelijkheden verruimen in functie van grotere inzetbaarheid.
Projectpartners
 • Oesterbank: trekker en coördinator + opstellen van behoeftenplan (in samenwerking met Xiak en Mainfreight) + uittesten prototype in enclaves.
 • Xiak: opstellen van behoeftenplan (in samenwerking met Oesterbank en Mainfreight) + behoeftenplan omzetten in ontwerpplan voor prototype.
 • Mainfreight: opstellen van behoeftenplan (in samenwerking met Oesterbank en Xiak) + uittesten plaatselijke toepasbaarheid van het prototype met enclavemedewerkers van Oesterbank.
 • Vleeswaren Depuydt, Duco, Sisa: uittesten plaatselijke toepasbaarheid van het prototype met enclavemedewerkers van Oesterbank.
Timing

Het prototype werd in gebruik genomen bij Mainfreight te Oostende in november 2018 en bewijst zijn nut aan zowel de werknemers van Oesterbank die daar in enclave werken als voor de eigen werknemers van Mainfreight. Een tweede toestel is sinds juni 2019 in productie voor repacking-opdrachten binnen Oesterbank voor Daikin.

Roadshow event

Elke proeftuin organiseerde een roadshow waarbij mensen uitgenodigd werden om de technologische innovatie persoonlijk te komen ontdekken. Ontdek hier het programma van onze eigen roadshow in mei 2018.