WAAK

De doelstelling van deze proeftuin is om een robuust platform op te zetten dat diverse applicaties (zoals begeleidingstools, cameraherkenning, enz…) laat samenwerken. Via een doorgedreven vereenvoudiging worden deze tools en technologieën ook bereikbaar voor niet-technische profielen. Door de instructieset aan te passen aan de mogelijkheden van een medewerker in functie van zijn beperking, zal een bredere groep werknemers inzetbaar zijn voor complexere taken. Dit maakt begeleiding overbodig.

 

  • Vereenvoudiging beheersysteem
  • Makkelijkere data-uitwisseling
  • Flexibele instructiesets
Welke technologie wordt ontwikkeld?

Via een slim beheerssysteem communiceren verschillende (informatica)toepassingen met elkaar en worden ze bediend door niet-technisch personeel. Dit beheerssysteem wordt modulair opgebouwd waardoor het toepasbaar is bij eender welk bedrijf (op voorwaarde dat het gekoppeld is aan de eigen ERP en andere interne systemen).

Aanleiding/probleemstelling?

 

Het gebruik van begeleidingstools en -technologieën binnen maatwerkbedrijven vereist meestal de inzet van technische profielen (die schaars zijn op de arbeidsmarkt) om de werkinstructies aan te maken. Door doorgedreven vereenvoudiging moet het mogelijk zijn om die moeilijke technologieën zoals bv. cameraherkenning bereikbaar te maken voor niet-technische profielen. Bedoeling is de complexiteit (van de instructies) en de extra druk op de doelgroepwerknemers tot het absolute minimum te herleiden. Dat wil zeggen dat de instructieset kan aangepast worden naargelang de mogelijkheden van een medewerker in functie van zijn beperking. Zo is een bredere groep doelgroepwerknemers inzetbaar voor complexere taken, zonder dat daarvoor extra begeleiding nodig is.

De complexiteit en de extra druk op de doelgroepwerknemers wordt tot het absolute minimum herleidt.

Traject

WAAK werkt samen met Sowepo voor verdere testing, en met kennispartners voor onderzoek en analyse. Alle maatwerkbedrijven en verschillende reguliere bedrijven nemen deel aan de gebruikersgroep.

Verwachte resultaten?
  • Ontwikkeling van een prototype van het platform (getest op de werkvloer van diverse deelnemers) + werking op min. 3 producten getest.
  • Methode die de koppeling mogelijk maakt van bestaande en nieuwe systemen of technologieën.
  • Vereenvoudiging van beeldherkenningssoftware, waardoor ook niet-technische werknemers instructies kunnen aanmaken.
Save the date: roadshow

WAAK stelt zijn proeftuin graag voor tijdens hun roadshow op maandag 30 mei 2022.