De Oesterbank
Welke technologie wordt ontwikkeld?

Een andon is een communicatiebord waarop productieresultaten gevisualiseerd worden, waardoor operatoren een beter zicht krijgen op de situatie en de knelpunten. De andon die in deze proeftuin ontwikkeld wordt, vertrekt van de targets die het zelfsturend team zichzelf oplegt (= motiverend) op basis van eerder behaalde resultaten, houdt rekening met verbetersuggesties vanuit de doelgroep en verhoogt de target indien mogelijk. Zo bepaalt het team zelf de maximale mogelijkheden, die eventueel verder opgebouwd kunnen worden, waardoor de betrokkenheid verhoogt. Het instellen door doelgroepwerknemers moet gebruiksvriendelijker worden. Het meest aangewezen is bediening enkel met een draaiknop.

In deze proeftuin wordt een andon ontwikkeld, die de betrokkenheid en motivatie verhoogt en burn-out vermindert.

Aanleiding/probleemstelling?

Begeleiders binnen maatwerkbedrijven ervaren dat er veel eentonige opdrachten zijn op de werkvloer. Dit maakt het moeilijk om operatoren te motiveren. In deze proeftuin wordt een andon ontwikkeld (een communicatiebord dat productieresultaten visualiseert) die de betrokkenheid en motivatie verhoogt en burn-out vermindert. Deze andon vertrekt van de targets die het zelfsturend team zichzelf oplegt (= motiverend) op basis van eerder behaalde resultaten, houdt rekening met verbetersuggesties vanuit de doelgroep en verhoogt de target indien mogelijk.

  • Motivatieverhogend
  • Flexibel toepasbaar
  • Voor zelfsturende teams
Save the date: roadshow

De Oesterbank stelt zijn proeftuin graag voor tijdens hun roadshow op woensdag 4 mei 2022.