Via het Shared Engineering Bureau zorgen we voor kennisdeling en samenwerking onder de leden en versterken we de innovatiecultuur binnen 4Werk:

  • Door de proeftuinen te ondersteunen in de experimentele ontwikkeling en cocreatie.
  • Door technologische oplossingen te helpen vertalen en herschalen naar de specifieke context van andere (vaak kleinere) maatwerkbedrijven.
  • Door de doorstroming & overdracht van de technologische kennis te versterken naar andere maatwerkbedrijven en het bredere bedrijfsleven.

 

Op deze pagina lichten we graag enkele van deze vele projecten binnen het Shared Engineering Bureau toe.