Via het Shared Engineering Bureau zorgen we voor kennisdeling en samenwerking onder de leden en versterken we de innovatiecultuur binnen 4Werk:

    • Door de proeftuinen te ondersteunen in de experimentele ontwikkeling en cocreatie.
    • Door technologische oplossingen te helpen vertalen en herschalen naar de specifieke context van andere (vaak kleinere) maatwerkbedrijven.
    • Door de doorstroming & overdracht van de technologische kennis te versterken naar andere maatwerkbedrijven en het bredere bedrijfsleven.
    • Ons Shared Engineering Bureau in woord en beeld:

Op deze pagina lichten we graag enkele van deze vele projecten binnen het Shared Engineering Bureau toe.