Mariasteen

In max. 4 uur tijd het volledige proces doorlopen van ontwerp naar uitvoering voor de aanmaak van persoons- of werkgebonden hulpmiddelen, dat is de uitdaging die Mariasteen aangaat. Deze hulpmiddelen ondersteunen de uitvoering van het werk van doelgroepwerknemers en dragen bij tot een betere kwaliteit, een hogere productiviteit en/of een betere ergonomie. De methodiek waarbij organisaties zonder teken- en ontwerpbureel toch snel en goedkoop hulpmiddelen kunnen ontwikkelen, is vernieuwend.

 

  • Snelle aanmaak hulpmiddelen
  • Flexibele methodiek
  • Ondersteuning werk medewerkers
Welke technologie wordt ontwikkeld?

Mariasteen wil Rapid Prototyping inzetten voor de aanmaak van persoons- of werkgebonden hulpmiddelen. Daarvoor worden drie stappen doorlopen: 1) het in huis halen van de technieken (3D printen, low-energy lasersnijden, desktop-frezen, gebruik van opgietharsen), 2) kennis opbouwen vanuit eenvoudige ontwerptools (toegankelijke CAD-ontwerp), 3) alles organiseren vanuit de bestaande structuur.

Aanleiding/Probleemstelling?

Maatwerkbedrijven hebben vaak nood aan persoons- of werkgebonden hulpmiddelen die de doelgroepwerknemers ondersteunen in de uitvoering van hun werk. Bedoeling van deze hulpmiddelen is de kwaliteit te verbeteren, in combinatie met een hogere productiviteit en/of een betere ergonomie. De uiteindelijke uitdaging bestaat erin om in maximaal 4 uur het hele proces van ontwerp naar uitvoering te kunnen verwezenlijken, zodat sectoren zonder teken- en ontwerpbureel toch de nood aan snelle en goedkope ontwikkeling van hulpmiddelen kunnen invullen.

Doel? Sectoren zonder teken- en ontwerpbureel toch de nood aan snelle en goedkope ontwikkeling van hulpmiddelen helpen invullen.

Traject

De gebruikersgroep bestaat uit de maatwerkbedrijven Westlandia, Sowepo, ‘t Veer en WAAK. Zij worden van bij de start betrokken bij de experimentele ontwikkeling. Er wordt een kennisinstelling gezocht met brede ervaring in dit domein. Bedoeling is dat de gebruikersgroep experimenten zal opzetten met West-Vlaamse kennisinstellingen die over dergelijke technieken beschikken.

Verwachte resultaten?
  • Mariasteen is uitgerust met Rapid Protoyping technologie.
  • Test- en ontwikkelingspartners hebben toegang tot gebruiksvriendelijke CAD-software.
  • Methodologie van ontwerp naar realisatie is opgezet en getest met partners in Mariasteen en de kennisinstellingen.
  • Er zijn een tiental productiehulpmiddelen op diverse werkvloeren gerealiseerd.
  • Experimenten zijn gedocumenteerd als goede praktijken in functie van de verdere verspreiding.
Save the date: roadshow

Mariasteen stelt zijn proeftuin graag voor tijdens hun roadshow op woensdag 4 mei 2022.