Om bedrijven maximaal te ondersteunen in het inspelen op kleine, gespecialiseerde producties, zet 4Werk verder in op technologische innovaties bij maatwerkbedrijven. Technologieën die niet enkel toepasbaar zijn in maatwerkbedrijven, maar ook in reguliere bedrijven hun nut bewijzen om werkbaar werk te creëren.