Mariasteen
Welke technologie werd ontwikkeld?

Werkinstructies werden in het verleden op de werkpost mondeling uitgelegd door de begeleider en later via powerpoint stap per stap getoond. Toch bleek de medewerker vaak stappen over te slaan of te vergeten, wat de foutenlast deed stijgen. Voor opdrachten waarbij de medewerker reeksen moet samenstellen en/of zaken monteren wilde Mariasteen beeldprojectie combineren met bewegingsdetectie.

De (duidelijke en toegankelijke) instructies worden stap per stap op de werkpost geprojecteerd (foto, pictogram, video), waarbij wordt aangegeven welk onderdeel uit welk bakje moet worden genomen. Bij montage-activiteiten wordt ook getoond waar en hoe het onderdeel op het stuk moet worden bevestigd en monitort de bewegingsdetector of de montage effectief en correct is gebeurd. Voor pick-to-light opdrachten telt de bewegingsdetector mee om te vermijden dat stappen worden overgeslagen. De instructies passen zich telkens automatisch aan naargelang de handelingen van de operator.

Het systeem moet bovendien flexibel mee-evolueren met de stijgende leercurve: van álle instructies tonen bij het begin van een nieuwe opdracht tot enkel de cruciale of geen instructies meer projecteren eens de medewerker de routine kent.

Beeldprojectie combineren met bewegingsdetectie. Instructies worden stap per stap op de werkpost geprojecteerd.

Aanleiding/Probleemstelling?

Mariasteen stelt mensen met een arbeidsbeperking tewerk in eigen afdelingen (metaal en montage, hout, horeca,…) en in enclaves in private bedrijven uit diverse sectoren. In de metaal- en montageafdeling neemt de complexiteit van de opdrachten toe: minder repetitief werk, kleinere productiereeksen, meer eenmalige werken of opdrachten met meerdere productvarianten. De veranderende regelgeving zorgt echter voor de instroom van werknemers met lagere inzetbaarheid, meer tijdelijke trajecten en een snellere doorstroom van doelgroepwerknemers naar het normaal eco-nomisch circuit. Dit maakt het werk moeilijker te organiseren. Cruciale vraag is dus hoe Mariasteen technologie kan inzetten om de doelgroepwerknemers aan het werk te houden.

Traject

De eerste kennismaking vanuit de doelgroepmedewerkers met geprojecteerde werkinstructies was aarzelend, maar eens operatoren ermee vertrouwd waren, ondervonden ze de vele voordelen ervan.  Onderzoek vanuit KULeuven met de cognitieve arbeidsondersteuning binnen Mariasteen wijst uit dat operatoren minder stress ervaren bij het uitvoeren van opdrachten mét geprojecteerde werkinstructies, minder fouten maakten én tevredener waren.

Er werden verschillende testopstellingen uitgewerkt en uitgetest bij verschillende werkposten. Na evaluatie en het optimaliseren van de ergonomie werden een 4tal opstellingen uitgewerkt en ingezet in de organisatie; als trainingswerkpost, als ondersteuning bij kleine opdrachten elektromontage, als ondersteuning bij opdrachten met een XL formaat, etc.

  • De cognitieve arbeidsondersteuning leidt tot het sneller aanleren van nieuwe taken (optimale leercurve), waardoor ook meer tijd vrijkomt voor doelgroepmedewerkers die extra begeleiding nodig hebben.
  • De verbeterde aandacht en de geïntegreerde procescontrole tijdens het vervullen van de taak, doet het aantal klachten over de kwaliteit van het werk dalen.
  • Het systeem leidt tot een hoger rendement – afhankelijk van de mogelijkheden van de doelgroepmedewerker – zonder dat de werkbelasting (mentaal, fysisch, tijdsdruk,…) stijgt.
  • Het vastleggen van de werkinstructies zorgt voor de structurele kennisborging van uitvoerende taken binnen de organisatie.
Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)
  • Mariasteen past het systeem in de eerste plaats in de eigen werkplaatsen toe, om de productiviteit te verbeteren en externe klanten te overtuigen van de kwaliteitsverbetering.
  • Andere maatwerkbedrijven.
  • Maakbedrijven.
Projectpartners
  • Mariasteen: trekker en coördinator + uittesten en implementeren van de onderzoeksresultaten + bouwen van de testopstelling.
  • Xiak: onderzoek doen naar ergonomie en werkpostbelasting.
  • Private partners worden als leverancier geconsulteerd voor hun specifieke expertise.
Timing

De verschillende werkpostopstellingen werden gerealiseerd tegen januari 2019.