Korte samenvatting

De switchbox-lijn bij Oesterbank assembleert bedieningskasten voor Daikin. Het is van groot belang dat alle onderdelen correct gemonteerd zijn en dat alle subassemblages aanwezig zijn, vooraleer het product vertrekt naar de klant. De visuele inspectie -op meer dan 70 punten! – is zeer intensief en kan slechts door enkele medewerkers uitgevoerd worden. Een inspectiesysteem met behulp van slimme camera’s biedt hier een uitkomst.

Artificiële intelligentie en visuele inspectie gaan hand in hand.
Bart Neels, shared engineer 4Werk.

Innovatief en high-tech

Een nieuw ontwikkeld camera-systeem met 4 camera’s controleert het product vanuit verschillende hoeken, en dit in verschillende stappen tijdens de eindassemblage zelf. Het visie-systeem werkt op basis van artificiële intelligentie (“deep learning”) om de te inspecteren punten aan te leren.

WIN voor medewerker

Complex werk wordt eenvoudiger en zo toegankelijker voor een bredere groep medewerkers. De mentale belasting om voortdurend alle punten te controleren valt weg. Zo wordt het controlewerk toegankelijker voor niet-specialisten en wordt de kans op fouten tot een minimum herleid.

Status project

De testopstelling is volledig operationeel. Samen met Oesterbank bekijkt het SEB om de opstelling in te zetten in een toekomstige switchbox-productie.

Contact

Dit project werd geïnitieerd door Oesterbank. De contactpersoon is Wouter Desplenter.