Korte samenvatting

Elk project binnen het thema “Dynamische werkinstructies” zoekt naar de beste manier om stap voor stap en zeer visueel werkinstructies aan te bieden aan de operator, telkens precies op het moment waar de instructie van toepassing is in het montageproces.

In de Thule-enclave worden uitklapbare opstaptreden voor campers gemonteerd. Het werk is complex, met meer dan 30 opeenvolgende montagestappen en veel verschillende onderdelen. Dit project zorgt dat er systematisch werkinstructies aangeboden worden via een beeldscherm op de werkpost. Bij elke stap kan de operator, zolang gewenst, een bijkomende instructievideo oproepen.

Laagdrempelige technologie, toegankelijk voor medewerker, werkleiding en methodedienst.

Vernieuwend karakter

De werkinstructies worden aangeboden in verschillende niveaus. De aansturing via externe knoppen vormt daardoor een bijkomende technische uitdaging:

  • De nodige werkinstructies worden in PowerPoint opgemaakt, dus laagdrempelig en toegankelijk voor elke werkvoorbereider.
  • De opeenvolging van de instructies op de werkpost wordt door de operator zelf aangestuurd via externe knoppen en een voetpedaal.
  • Slimme interface voor het werken ‘on demand’ video-instructies in PowerPoint.
Win voor doelgroepwerknemers

Complex werk wordt eenvoudiger. Stap voor stap biedt de powerpoint visueel de nodige instructies aan. De instructies kunnen bovendien modulair aangeboden worden, zodat de medewerker zelf kan bepalen hoeveel ondersteuning wenselijk is (slim afbouwen van instructies na teach-in).

Het grote voordeel aan het systeem is dat deze ondersteuning geen extra tijdsbesteding vormt voor de werkleider. Dit stelt ons in staat om meer mensen op te leiden voor deze specifieke job zonder de druk op de werkleiding te verhogen.

Status & resultaten?
  • Op de werkvloer bij Thule is een volwaardig operationele opleidings-werkpost met digitale werkinstructies (DWI) geïnstalleerd voor de productie van Single Steps. De werkpost doet dienst voor opleiding van nieuwe medewerkers. Op piekmomenten wordt de werkpost ingezet als bijkomende capaciteit, waarbij een operator die weinig of niet vertrouwd is met het product ingezet wordt met de digitale ondersteuning.
  • Kortere inleertijd en minder fouten in de montage.
  • Het werk toegankelijker maken voor een bredere groep medewerkers. Hierdoor wordt op langere termijn de efficiëntie verhoogd op de werkvloer: wanneer we zwakkere mensen polyvalenter kunnen inzetten, krijgen we een opwaartse beweging van onze medewerkers. Hierdoor kunnen we extra producten maken met hetzelfde team of mensen vrij maken voor andere opdrachten.
  • We nemen de ervaring mee naar andere montage-activiteiten: in januari 2020 werd reeds een tweede DWI-werkpost uitgebouwd voor het aanleren en produceren van een ander type steps.
Contact

Dit project werd geïnitieerd door ‘t Veer. De contactpersoon is Kris Hemeryck.