Innoveren is de boodschap

Maatwerkbedrijven evolueren mee met de wereld rondom. Maar niets gebeurt zonder slag of stoot. Upgraden van productieprocessen via automatisatie hebben de grenzen verlegd. Het Brugse maatwerkbedrijf Footstep plukt de vruchten van een strategie pro automatisatie.

Technologie als toegevoegde waarde

Specialisatie is altijd een goede raadgever. Footstep heeft al twee decennia lang zijn eigen weg uitgestippeld en dit vooral als toeleverancier voor de reguliere sector op het terrein van de metaalbewerking. Dat kan veel richtingen uit. Denk aan het  plooien, buigen, (punt)lassen en coaten van staaldraad, maar even goed aan het klaarstomen van roosters of haken voor diverse toepassingen.

In de puntlasafdeling koos Footstep vanaf 2019 voor een hele stap vooruit in het controleren van het productieproces, en dit via een zelf ontworpen camerasysteem. Elke De Baets en Bert Neyens geven tekst en uitleg.

-Durven jullie spreken van innovatie?

-Elke De Baets: Zeker en vast. Het is een stap vooruit inzake innovatie maar ook inzake kwaliteit. De camera hebben we aangekocht maar daarrond hebben we een zelf ontworpen softwaresysteem gebouwd, wat zorgt voor een grote toegevoegde waarde en een hele stap vooruit is in het automatiseren van bepaalde processen. We kunnen nu veel meer opdrachten aan en maken ons sterk dat we ons werk nu zo goed als foutloos kunnen afleveren. Het was noodzakelijk om die stap te zetten. Stil staan betekent  achteruit gaan en dat kon nooit de bedoeling zijn. Wij wilden mee evolueren met de markt. De reacties van de klanten liegen er niet om. Iedereen tevreden dus.

Kwaliteitsborging

-Ook de operatoren die alles begeleiden?

-Elke De Baets: Je moet dit realistisch bekijken. Naarmate we groeiden werd de druk op het doorloopproces ook steeds groter. De teamverantwoordelijken, die instaan voor de kwaliteitsbewaking, ondervonden dat werkelijk aan de lijve. Iedereen weet dat het werk staat of valt met een strikte kwaliteitscontrole. Dat was een prioriteit. Mensen aansturen in hun activiteiten, was dat evenzeer, maar de beschikbare tijd voor dat laatste werd minder en minder. Dankzij onze autonome camerabewaking (controle) hebben de teamverantwoordelijken nu meer tijd voor het begeleiden van de mensen. Dit schept meer rust in de hele organisatie. Met dank dus aan een technologische toepassing.

-Zijn er nog spin-offs?

-Bert Neyens: Ik denk dat elk bedrijf, en dus ook elk maatwerkbedrijf, nood heeft aan mensen, goede mensen. We wensen de mensen die aan boord zijn, ook meer werkvoldoening te geven. De integratie van ons camerasysteem heeft terzake voor meer dan één plus gezorgd. De mensen kunnen nu andere zaken doen dan voordien, meer zaken met enige toegevoegde waarde zeg maar. De medewerkers voelen dat, ze halen meer voldoening uit wat ze doen. Daar is een eenvoudige reden voor: dankzij de technologie, kunnen ze nu meer zelfstandig opereren. Finaal is de foutmarge in de productie ook drastisch gedaald, bijna tot nul herleid. Onze boodschap, ook aan andere maatwerkbedrijven, is dan ook: omarm de technologie, wees er vooral niet bang van. Mens en technologie kunnen wel degelijk hand in hand gaan.

Footstep, onbekend maar groeiend

Het Brugse maatwerkbedrijf Footstep stelt ongeveer 600 mensen tewerk, waarvan het grootste deel een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Bij het brede publiek en bij de industrie is het maatwerkbedrijf nog te weinig bekend. “Geen nood”, zegt commercieel verantwoordelijke Elke De Baets, “zo hebben we tenminste nog ruimte om te groeien in de toekomst met nieuwe activiteiten.”

Aan sprekende en al jaren durende referenties –Daikin om maar één voorbeeld te geven – heeft Footstep alvast geen gebrek. De voorbije drie jaar werden in de Brugse ateliers maar liefst 45.000 kasten uit staalplaat geproduceerd in opdracht van Daikin.

Op vandaag zet Footstep Metaal vooral in op twee basisactiviteiten: metaalbewerking (bewerken en verwerken van staaldraad) en het puntlassen van onderdelen op staalplaat.

Footstep is als maatwerkbedrijf zeer divers. Naast de metaalafdeling kunt u er terecht voor montageopdrachten, het verpakken van food en non-food. De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in de voedingsafdeling. In de verschillende cleanrooms worden dranken gebotteld, poeders gemend en afgevuld. In de garnalen afdeling handpellen ze dagverse jumbo garnalen. Dit voor gekende sterren restaurants. Een activiteit waar ze als Vlamingen trots op zijn. Footstep levert diverse diensten zoals poets, groen en schilderdienst. Daarnaast baten ze de horecazaken: De Grote Wateringe te Damme, de cafetaria van de Kinderboerderij de 7 torentjes te Assebroek, Feestzaal Pand9 en het Meersenhuis te Brugge uit.