Werkbaar werk biedt werknemers en bedrijven heel wat voordelen. Beiden worden er sterker door.

Technologie zorgt ervoor dat wie nieuwe medewerkers begeleidt, operationele taken uit handen kan geven. Zo is er ruimte om de nieuwe medewerker beter te ondersteunen op vlak van omkadering en motivatie.

 • Nieuwe medewerkers opleiden gaat snel
  Door processen te standaardiseren en werkinstructies eenduidig te maken, werken nieuwe medewerkers zich sneller en bovendien meteen correct in. Dankzij eenduidige, visuele instructies en gestandaardiseerde leerprocessen krijgen anderstaligen dezelfde kansen. Ook zij zijn sneller en gemakkelijker inzetbaar.
 • Menselijke aanpak
  Technologie zorgt ervoor dat wie nieuwe medewerkers begeleidt, operationele taken uit handen kan geven. Zo is er ruimte om de nieuwe medewerker beter te ondersteunen op vlak van omkadering en motivatie. De menselijke begeleiding krijgt een prominente rol.
 • Betere leercurve zorgt voor zelfvertrouwen
  Medewerkers zijn sneller operationeel en werken meteen zelfstandig. Dat geeft hen het gevoel dat ze productiever zijn. Met een positieve invloed op hun zelfbeeld.
 • Minder rugbelasting en fysieke druk
  Technologische innovaties die werkposten verbeteren op vlak van ergonomie (bijv. stapelhulp) dragen rechtstreeks bij aan het welzijn van de medewerkers. Rugbelasting en andere fysieke klachten (nek, schouders) maken minder kans.
 • Stress en werkdruk vermindert
  Robots of technische hulp ondersteunen medewerkers bij het uitvoeren van hun werk. Zwaar werk verlicht, complex werk vereenvoudigt. Werkdruk en stress verminderen, terwijl het rendement gelijk blijft of zelfs verhoogt.
 • Minder afwezigheden, meer continuïteit
  Wanneer stress afneemt en de fysieke haalbaarheid verbetert, verminderen gezondheidsklachten bij werknemers.
 • Betrokkenheid verhoogt
  Wie investeert in het welzijn van zijn medewerkers (bijv. door technologische vernieuwingen), ervaart een hogere betrokkenheid. Mensen voelen zich gewaardeerd. Meteen de belangrijkste motivator die zorgt voor betrokkenheid.
 • Minder (arbeids)ongevallen
  Door techniek in te zetten, sluit je ongevallen door menselijk handelen uit. Stabiel gestapelde paletten lopen minder risico om te kantelen en laten zich beter schikken in de vrachtwagen.
 • Meer mogelijkheden voor werknemers met beperkingen
  Zonder technologische ondersteuning wordt de afstand van medewerkers met beperkingen tot de reguliere arbeidsmarkt steeds groter. Hun kansen worden op termijn steeds kleiner. Slimme technologische toepassingen zorgen voor ondersteuning daar waar hun mogelijkheden beperkt zijn.Technologieën maken personen met beperkingen of met beperkte technische kennis flexibeler inzetbaar.
Meer voordelen ontdekken?

Het is duidelijk. We kunnen wel wat voordelen opnoemen als het op technologie aankomt. Zo zorgt technologische ondersteuning, naast deze 9 voordelen, ook nog eens voor een vierdubbele versterking van de bedrijven. Lees verder.