Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur maatwerkbedrijf WAAK, geeft zijn kijk over hoe doorstroom dient te worden ingevuld. In een blog licht hij toe.

Geachte mevrouw de minister,

U kijkt met een ondernemersbril naar onze sector maatwerk. U hebt gezwoegd aan het nieuwe beleidskader. U geeft ons (enigszins) ruimte om te ondernemen. En ja, zo hebben wij het graag. Ondernemend en tussen ondernemers. Uiteraard met een specifiek doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste en duurzame job aanbieden. Bedankt hiervoor. Bedankt trouwens voor de recente uitbreiding die we onlangs kregen! Geeft ons ademruimte. Geeft ons ondernemersruimte.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via een stevig bedrijf hun perfecte rol spelen in de grotere supply chain. Met reguliere klanten, die voor een maatwerkbedrijf kiezen omwille van hun knowhow, hun daadkracht, hun kwaliteitsbewustzijn, prijs en leverbetrouwbaarheid. Leveranciers die toeleveren omwille van dezelfde argumenten. Da’s toch een perfecte vorm van inclusie …?

Nochtans wordt door sommigen geopperd dat de inclusie pas ‘écht’ is als onze medewerkers effectief doorstromen naar de pay roll (loonlijst) van een regulier bedrijf … “Doorstroom” is een kernwoord in uw beleid en uw beleidsteksten. Doorstroom is opnieuw gedefinieerd als mensen die bij een maatwerkbedrijf werkten en voortaan bij een ‘gewoon’ bedrijf…

Mevrouw de minister, uw definities zijn ‘te kort door de bocht’. Uw definities zijn theoretisch zinvol, maar in realiteit slechts een gedeeltelijke waarheid voor enkelingen.

WAAK staat voor zinvolle jobs, waarbij we medewerkers naar wens of naar noodzaak laten groeien en ontwikkelen, en intern bijna dagelijks laten doorstromen. Van makkelijk werk naar complexer werk. Van stabiel werk naar flexibeler werk, van de ene unit naar de andere, binnen de muren én buiten de muren. En bovendien werken de West-Vlaamse Maatwerkbedrijven samen met bijna de helft van de reguliere bedrijven (conclusie uit studie van de POM). Toelevering aan reguliere bedrijven. Van onderdelen, halffabrikaten, of vaak ook afgewerkte producten. Als dát geen subliem voorbeeld is van doorstroom …?

WAAK zet hard in op de verdere uitbouw van zijn diensten: ondertussen zijn ruim 400 medewerkers aan de slag in Green & Clean en in inHouse. Dus dagelijks ‘buiten de muren’ van WAAK, of 100 % in en te midden van de maatschappij. De formule enclave (WAAK inHouse) is een perfecte vorm van échte inclusie én een vleugje beschutting. De beste kans voor ontplooiing, zelfwaardegevoel en creatie van toegevoegde waarde, in de grote algemene toegevoegde waarde-keten. Is dat geen zalige en warme inclusie?

U, mevrouw de minister, zou soms liever zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt écht de stap maken naar een regulier bedrijf. Da’s natuurlijk super. Voor een enkeling is dat prima. Voor velen is dat niet weggelegd. Omdat een regulier bedrijf minder ervaring heeft in coaching en begeleiding, omdat een regulier bedrijf zijn focus elders legt, omdat een regulier bedrijf zich concentreert op zijn kernactiviteit, en de rest uitbesteedt aan betrouwbare toeleveranciers. Maatwerkbedrijven bijvoorbeeld.

Dus: onthou en geloof 100 % in de woorden inclusie en doorstroom. Maar tezelfdertijd: geef die woorden een andere, mooiere en realistischer invulling : uw algemeen beleid en inzet voor Maatwerkbedrijven is een zalige vorm van inclusie en biedt enorm veel mogelijkheden en gradaties van doorstroom!

Mevrouw de minister, WAAK is dagdagelijks bezig uw inclusieve doorstroomhoop gestalte te geven. Met weliswaar een licht andere definitie, maar met zeer veel passie en trots en met prachtige verwezenlijkingen. Onze mensen zijn tot straffe prestaties in staat. Komt u gerust even kijken!

Tim Vannieuwenhuyse is algemeen directeur van maatwerkbedrijf WAAK. WAAK creëert al 50 jaar lang duurzame en aangepaste tewerkstelling met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze 1.800 duurzame jobs creëren reële toegevoegde waarde voor kleine en grote ondernemingen in binnen- en buitenland. Je kan Tim contacteren via tim.vannieuwenhuyse@waak.be.