Eind februari ontving WAAK een cheque ter waarde van 5.282 euro. Het bedrag werd door Garage Vandecasteele verzameld bij de opening van een nieuwe garage en showroom. De financiële ondersteuning zal worden aangewend voor hun innovatieproject ‘COBOT’. Een cobot assisteert de medewerker bij werken die te fijn, te moeilijk, te complex zijn, of waarbij je niet toekomt met twee armen.

De milde schenking van Groep Vandecasteele wordt bijzonder gewaardeerd. Het zal onze missie 100 % ten goede komen. Tim Vannieuwenhuyse, WAAK.