West-Vlaamse maatwerkbedrijven controleren en onderhouden hydranten met behulp van nieuwe app.

West-Vlaanderen telt 83.310 hydranten of brandkranen. De controle en het onderhoud van zo’n 55.000 van die hydranten gebeurt door 12 maatwerkbedrijven. Op die manier helpen zij gemeentebesturen bij het beheer van hun hydranten. Er wordt een nieuwe app ontwikkeld zodat voortaan real-time informatie aangeboden kan worden aan lokale besturen, de waterbeheerders en de brandweer. Opnieuw een mooi voorbeeld van het inzetten van een innovatieve  technologie om doelgroepmedewerkers te versterken.

Ontzorging

In 2016 heeft Werkplus Waregem de controles en het onderhoud van de hydranten uitgerold over 12 maatwerkbedrijven en over de ganse provincie. De sociale economie realiseert op die manier een meerwaarde door de knowhow en technische middelen op een uniforme wijze ter beschikking te stellen en zo de gemeentebesturen te ontzorgen. Het takenpakket van de maatwerkbedrijven omvat onder meer:

  • de lokalisatie van de hydranten (digitaal, fysiek en correcties);
  • correcte en uniforme visuele en technische controles;
  • inventarisatie en herstellingen van niet-werkende, onvindbare en onbereikbare hydranten;
  • uniforme rapportage naar de gemeenten en de watermaatschappijen over de resterende herstellingen;
  • opvolging van de feedback van de verschillende partners i.v.m. de werkzaamheden achteraf;
  • integratie in onderhoudscycli
Nieuwe app

Tot op vandaag werden de gegevens van de controles en werkzaamheden bijgehouden op het platform www.hydrantbeheer.be, dat met steun van ROSE (Regionaal Overleg Sociale Economie) en POM West-Vlaanderen ontwikkeld werd. Uit contacten met de verschillende stakeholders bleek evenwel dat dit platform niet meer aangepast is aan de evoluties in hydrantbeheer. Reden hiervoor zijn o.a. de grotere eisen vanuit de brandweer (onmiddellijk beschikbare informatie tijdens brandbestrijding), sommige waterbeheerders (vermijden dubbele verplaatsingen, verlagen onderhoudskosten, correcte locatiegegevens) en enkele gemeenten (inpassing in GIS-systeem). Bijkomend moest een antwoord geboden worden op de soms complexe verslaggeving door de doelgroepmedewerker. Met deze technologie zal de doelgroepmedewerker ter plaatse stap voor stap begeleid worden bij de controle en het herstel van de hydrant.

Om te garanderen dat het concept van de nieuwe app voldoet aan alle noden, werd ook het Shared Engineering Bureau ingeschakeld. De Shared Engineer van 4Werk ondersteunt de maatwerkbedrijven bij de uitwerking van de kleinschalige proeftuinen en bij de implementatie van operator ondersteunende technologieën. Voor deze hydrantenapp analyseert en structureert hij de noden van de verschillende partijen (maatwerkbedrijven, brandweer, watermaatschappijen) en begeleidt hij het co-creatieproces. Hij legt tevens de brug tussen de gebruikers en de programmeurs. Aangezien de doelgroepwerknemers in eerste instantie op een zelfstandige wijze met deze app op stap moeten, is het gebruiksgemak van groot belang.

 

“Aangezien de doelgroepwerknemers in eerste instantie op een zelfstandige wijze met deze app op stap moeten, is het gebruiksgemak van groot belang.”

Twee modules

De app, die vanaf 1 januari 2021 in gebruik wordt genomen, bevat een module voor de beheerder en een module voor de doelgroepmedewerker.

  • Met zijn module kan de beheerder een opdracht tot controle en herstel aanmaken, de controles en het herstel makkelijker opvolgen, op transparante wijze rapporteren naar de opdrachtgever en de opdracht factureren. Deze module kan op elk moment communiceren met de GIS-systemen van de verschillende externe partners (lokale besturen, watermaatschappijen en brandweerzones).
  • De module voor de doelgroepmedewerker communiceert vlot met de module voor de beheerder inzake planning en rapportering. Aan de hand van een uitgewerkte workflow, begeleidt de app de doelgroepmedewerker op een eenduidige en transparante wijze tijdens de controle en het herstel van de hydranten. Deze module communiceert ter plaatse met de module van de beheerder (online). Bij verbindingsproblemen is het ook mogelijk om offline te werken.
Technologie helpt een handje

Dankzij de technologie – de ontwikkeling van een nieuwe app – slaan we een brug tussen de hoge eisen van de markt (de waterbeheerders, de brandweer en de gemeenten) en de expertise van maatwerkbedrijven inzake ‘aangepaste arbeid’. De gebruiksvriendelijke app biedt de doelgroepmedewerkers extra autonomie zodat ze hun job beter en efficiënter kunnen uitvoeren. En zo wordt de afstand tussen het werk en de mens opnieuw een stukje kleiner.

“De gebruiksvriendelijke app biedt de doelgroepwerknemers extra autonomie zodat ze hun job beter en efficiënter kunnen uitvoeren.”

Tot slot, de ontwikkeling van de hydrantenapp is één van de kleinschalige proeftuinen binnen het EFRO-project ‘COVATTI’, een initiatief van POM West-Vlaanderen en 4Werk waar Europa via het EFRO-fonds 40% tussenkomt in de kosten.

Meer?

De hydrantenapp in woord en beeld: