In het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen werken in het kader van een EFRO project de kenniscentra Xiak en Sirris aan een geautomatiseerde textielstroom en verpakking van de afvoerstroom in de textielsortering. Het Kringloopcentrum stelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk, in de textielsortering gaat dit om een 30-tal medewerkers. Dagelijks gaat 7 ton textiel door de handen van die medewerkers. Technologisch innovatieve ingrepen, die gefinancierd worden door Europese en Provinciale steun, door maatwerkbedrijven zelf en met steun vanuit de POM West-Vlaanderen, moeten hun werk lichter en ergonomischer maken.

Automatische textielstroom
Tot heden lossen de medewerkers alle inkomende textiel manueel. Dit is heel arbeidsintensief, tijdrovend en belastend. Het kenniscentrum Xiak en de firma Stove werken samen aan een transportband waarop de textiel automatisch gelost kan worden, om daarna te transporteren langs de verschillende sorteer-werkposten. Zo kunnen de medewerkers efficiënter werken en zich toeleggen op het echte sorteren.

Automatische verpakking
Stukken textiel die de selectie voor de kringloopwinkels niet doorstaan, vertrekken naar lokale recyclagebedrijven voor verdere verwerking. Ook hier zet het Kringloopcentrum in op automatisering: een verpakkingsmachine zorgt voor het opvullen en verzegelen van de zakken met textielafvoer. Dergelijke machines bestaan natuurlijk al, maar dan enkel om zakken te vullen met steeds dezelfde materie (zelfde grootte, zelfde gewicht, zelfde volume). Aangezien in dit geval allerlei verschillende stukken textiel in een zak verzameld worden, vraagt dit heel wat aanpassingen. Voor deze aanpassingen werkt het Kringloopcentrum samen met kenniscentrum Sirris en de firma Autobag.

De innovatieve ingrepen werden op 19 juni voorgesteld aan andere bedrijven, kringloopcentra, geïnteresseerden, pers, … Verschillende sprekers kwamen aan bod, waaronder Jean de Bethune, Gedeputeerde voor Economie die het had over de belangrijke rol die de maatwerkbedrijven spelen voor de industrie in West-Vlaanderen.

Momenteel zijn de ingrepen volop in uitvoering. Begin oktober zal alles operationeel zijn en op punt staan, op de open bedrijvendag (zondag 7 oktober) zullen de bezoekers het geïnnoveerde proces kunnen bekijken.