“Deze noodzakelijke stap in de logistieke keten kon een heel stuk meer efficiënt en ergonomisch uitgevoerd worden. En dat is wat wij hebben gedaan.”

Maatwerkbedrijf Oesterbank stelde op 24 mei 2018 officieel de nieuwe overhevelingstafel voor aan het publiek. Deze slimme tool maakt het mogelijk om stukgoederen in functie van preproductie en magazijnverwerking op een ergonomische, efficiënte en snellere manier over te hevelen. Licht- en geluidssignalen geven het personeel ook ondersteuning bij een accurate verwerking.

Bij maatwerkbedrijf Oesterbank worden er veel stukgoederen van kartonnen dozen naar kunststofbakken overgeladen. Deze ‘repacking’ is noodzakelijk omdat de machines die de producten verder verwerken op kunststofbakken afgestemd zijn. Volgens Luc Rosseel, directeur van De Oesterbank staan bedrijven er meestal niet bij stil hoe die overheveling precies gebeurt. “Vaak worden deze taken door interims of enclavemedewerkers uitgevoerd wordt en wordt er bij dit proces niet stilgestaan. Deze noodzakelijke stap in de logistieke keten kon een heel stuk meer efficiënt en ergonomisch uitgevoerd worden. En dat is wat wij hebben gedaan.”

In het kader van het Europese project ‘Toegepaste Technologische Innovatie’ ontwikkelde Oesterbank een ‘overhevelingstafel’ om stukgoederen over te laden van een kartonnen doos naar een kunststofbak. De tafel heft de kartonnen doos automatisch tot de juiste hoogte op en kantelt ze in een hoek waardoor de medewerker de goederen makkelijk uit de doos kan halen. Die laadt de stukgoederen manueel over in de plastic bak die op een weegschaal rust. De weegschaal past zijn hoogte automatisch aan het type plastic bak (laag of hoog) aan. De tafel wordt zo geprogrammeerd dat de weegschaal via een licht- of geluidsignaal aangeeft wanneer het juiste aantal stuks is overgeladen in de plastic bak.

Oesterbank ontwikkelde een eerste testtafel voor eigen gebruik. Daarna nam ook Mainfreight Logistic Services in Oostende de ‘polyvalente overhevelingstafel’ in gebruik. Deze tool beantwoordt aan een dubbele nood. “De tafel maakt het werk minder belastend, zowel fysiek – door een correcte lichaamshouding en doordat je als medewerker niet meer moet heffen – als mentaal, aangezien de computer het denkwerk doet. Het zorgt ook voor een efficiënte en overzichtelijke indeling van de werkplek”, vertelt Luc Rosseel. “Daardoor kunnen mensen dit werk langer doen, niet alleen op dagbasis, maar ook over hun totale loopbaan gezien. Een oplossing dus die perfect past in het streven naar werkbaar werk.”

Doelgroepmedewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen voor deze taak ingeschakeld worden zodat medewerkers met andere vaardigheden naar werkposten met moeilijkere taken kunnen doorschuiven.

“Daardoor kunnen mensen dit werk langer doen, niet alleen op dagbasis, maar ook over hun totale loopbaan gezien. Een oplossing dus die perfect past in het streven naar werkbaar werk.”