De slimme fabriek, internet of things en industrie 4.0 zijn in volle evolutie. Je kunt geen vakblad openslaan of je leest erover. Toch wil Mariasteen een stap verdergaan...

Mariasteen kiest ervoor om de productie met een menselijke dimensie te versterken en gaat als maatwerkbedrijf voluit voor industrie 5.0 of de collaboratieve industrie.

5 jaar na de implementatie van collaboratieve robots op de werkvloer is Mariasteen er nu als eerste Europees bedrijf in geslaagd om Light Guide Systems® op diverse activiteiten en verschillende werkposten in te zetten op de werkvloer.

Waarom zet Mariasteen als maatwerkbedrijf zo sterk in op innovatie?

“De voorbije 10 jaar heeft Mariasteen een sterke visie over specialisering en automatisering. Wij omarmen een duidelijke investeringsstrategie op vlak van kennis in ons Research & Development team en collaboratieve toepassingen op de werkvloer. Zo maken wij het verschil tegenover een doorsnee maatwerkbedrijf.

Door deze bewuste keuze kunnen we als toeleverancier inzetten op internationalisering, specialisatie en complexere processen. Op die manier kunnen we de tewerkstelling van onze medewerkers in de toekomst garanderen. Wij zien collaboratieve technologie dus als een grote opportuniteit en niet als een bedreiging.” – Koen Staelens, directeur strategie

Hoe werkt Light Guide Systems®?

“Dit slim projectiesysteem visualiseert werkinstructies ter plaatse op de werkpost. Bovendien gebeurt dit in interactie met de werknemer. Denk aan een interactieve PowerPoint, waarvan de presentatie toont welke stap de werknemer moet volgen om bijvoorbeeld een complex toestel te assembleren.

De werkinstructie wordt getoond aan de hand van pick-to-light methodieken, in-situ beeldprojectie en auditieve signalen. En er zijn nog tal van opties mogelijk. Zo kan een camera registreren wanneer de stap foutief is uitgevoerd of kan de projectie samenwerken met een slimme schroevendraaier of een weegschaal.

Er kunnen ook twee werknemers simultaan aan één opdracht werken en de werkinstructies kunnen we aanpassen aan het niveau van de werknemer of aan de taal van de werknemer.” – Bart Decloedt, eindverantwoordelijke R&D

Wat zijn de voordelen van deze cognitieve arbeidsondersteuning?

“Dynamische beeldprojectie biedt voordelen voor onze werknemers én voor onze klanten. Er is geen stijging van de werkbelasting bij het uitvoeren van meer complex werk. Werknemers leren sneller nieuwe taken aan. Door een vergrote aandacht van de werknemer en een geïntegreerde controle van het werkproces garanderen we kwaliteit.” – Bart Decloedt, eindverantwoordelijk R&D

Hoe ziet Mariasteen de toekomst van deze nieuwe technologie?

“Wij slagen erin om deze technologie flexibel in te zetten op de werkvloer, voor een grote variatie van producten. We kunnen zowel kleine tot heel grote complexe assemblages uitvoeren. Op die manier kan Mariasteen nog méér hoogtechnologische opdrachten opnemen als onderaannemer.

Door het inzetten van deze collaboratieve technologie denken we er ook aan om nieuwe sectoren en markten te benaderen in functie van onze opdracht als maatwerkbedrijf.” – Koen Staelens, directeur strategie

De implementatie van Light Guide Systems® in Mariasteen kadert in het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI), onderdeel van de Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) West-Vlaanderen.

Mariasteen haalde het Nationale nieuws met deze Europese primeur!