Lichtwerk is een start-up die medewerkers van bedrijven ondersteunt bij complexe productieprocessen. Lichtwerk zet hiervoor in op hoogtechnologische oplossingen zoals Augmented Reality en cobots. Lichtwerk is een samenwerking tussen emino, Mariasteen, Molendries en Groep Gidts – innovatieve partners, met roots in de sociale economie.

Stem Lichtwerk naar de publieksprijs van de Radicale Vernieuwers

Lichtwerk is door De Standaard en De Sociale Innovatiefabriek geselecteerd als één van de 10 radicale vernieuwers van 2019. Een professionele jury koos uit meer dan 200 inzendingen. Eén van hen krijgt bovendien de publieksprijs. Stemmen hiervoor kan hier. Radicale Vernieuwers zoekt burgers, bedrijven, maatschappelijke bewegingen, overheden of instellingen die met hun tegendraadse, onverwachte en trendsettende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede, verstedelijking, eenzaamheid, zorg, enz. een antwoord bieden. www.radicalevernieuwers.be

De uitdagingen

Mogen en kunnen werken is voor mensen essentieel. Het laat mensen toe om iets te betekenen, om een bijdrage te leveren. Toch vallen heel wat mensen uit de boot. Zo ook in de productie, wat nog steeds een belangrijk deel is van het Vlaamse industriële weefsel.

Werk in productie wordt steeds complexer. Reeksen worden kleiner, kwaliteitseisen hoger.

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die in productie (willen) werken dit ook (blijvend en duurzaam) aankunnen?

Binnen Mariasteen, reeds meer dan 50 jaar pionier in maatwerk, wordt al sinds 2012 ingezet op assistieve technologie om mensen te ondersteunen in productiewerk. Bart Decloedt, eindverantwoordelijke voor verkoop en innovatie.

Ons antwoord: Assistieve Productietechnologie

Waar velen denken dat technologie werk voor mensen wegneemt, geloven wij dat technologie net kansen biedt om mensen aan het werk te helpen of te houden.

Zo wordt met succes ingezet op

Light Guide Systems: Een slim systeem dat werkinstructies stap voor stap projecteert op de werkpost zelf. Augmented reality, aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken. Mét geïntegreerde controle!

Collaboratieve robots: De cobots helpen bij uitvoeren van precisiewerk of ondersteunen tijdens een opdracht wanneer een extra robothand van pas komt.

De inzet van assistieve technologie kan drempels tot de arbeidsmarkt wegwerken en bijdragen tot duurzame loopbanen en het retentiebeleid van de werkgever. Een belangrijk gegeven in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Christel Witgeers, emino.

Start-up bundelt netwerk en ervaring

Lichtwerk werd in mei 2019 opgericht door Mariasteen, emino en Groep Gidts en Molendries. Deze organisaties zetten sterk in op extra kansen creëren voor ieder talent. Mariasteen, een maatwerkbedrijf, heeft veel ervaring in het inzetten van assistieve technologie op de werkvloer. Emino is sterk in het coachen op de werkvloer en heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven in Vlaanderen en Brussel. De organisatie begeleidt met meer dan 200 arbeidscoaches jaarlijks 3000 werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij die bedrijven. Het bundelen van die expertise resulteerde in Lichtwerk.

Sociaal Ondernemer Lieven Bossuyt

In februari 2020 vervoegt Lieven Bossuyt het team van Lichtwerk als sociaal ondernemer. Lieven heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en uitrollen van digitale leeromgevingen.

De combinatie van een startup én het sterke netwerk van ervaren organisaties Mariasteen, emino, Molendries en Groep Gidts boeit me enorm. Ondernemen met een sociaal doel is heel motiverend. Via Lichtwerk kan ik voor veel mensen en bedrijven een meerwaarde realiseren door mensenwerk in productie te ondersteunen met hoogtechnologische oplossingen. Lieven Bossuyt, Lichtwerk.