Sowepo profileert zich met voeding

Ook het Poperingse maatwerkbedrijf Sowepo timmert aan de weg van de nieuwe vooruitgang. Technologie maakt nu eenmaal deel uit van de wereld waarin we met zijn allen leven, en maatwerkbedrijven kunnen niet achterblijven. “Sowepo doet er zijn voordeel bij”, aldus Pascal Debruyne. 

Elk maatwerkbedrijf heeft zijn eigen DNA en zijn eigen specialiteit. Bij het  Poperingse Sowepo is de liefde voor de voedingssector doorheen de jaren alleen maar groter geworden. Op vandaag mag Sowepo zich een vaste toeleverancier noemen voor de reguliere voedingssector, maar ook meer dan dat. Het pakte onder de naam Houblonesse gaandeweg ook uit met eigen creaties die inmiddels al op grote erkenning konden rekenen. Sinds kort mag Sowepo uitpakken met een sprekende referentie als ‘maker’ van de Beste Jenever Ter Wereld.

In Poperinge werd deze erkenning op groot gejuich onthaald en ze gaf aan alle medewerkers ook een opvallende boost. Meer dan ooit maakt Sowepo met deze erkenning zijn status waar als buitenbeentje onder West-Vlaamse maatwerkbedrijven. “Met onze activiteiten als foodsaver proberen we de wereld al decennia lang een beetje ‘mooier’ te maken op onze eigen manier”, heet het officieel.

Meten is weten

In de voedingssector is precisiewerk cruciaal. Dat vertaalt zich niet alleen in strikte controles op het eindproduct zelf, maar evenzeer in het wegen van de volumes. Want wegen en meten staat gelijk aan weten. “We hebben intern een zogenaamde telweeg geïntroduceerd”, zegt Pascal Debruyne van Sowepo. “We hadden die technologie zelf niet in huis maar onder de noemer ‘Technologie helpt een handje’ werd met provinciale en EFRO-middelen een zogenaamd COVATTI-project opgezet. Daarmee kon het bestaande telweegsysteem van maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne bij ons geïnstalleerd worden, mits de nodige aanpassingen.  Daar hadden de collega’s dergelijke telweeg inhouse zelf ontwikkeld, met goed gevolg. In Kuurne diende dat instrument in de eerste plaats om elektrokabels te tellen en te wegen. Bij ons wordt die technologische hulp gebruikt om te waarborgen dat in elke doos het juiste afgewerkt product én het correcte aantal verpakt wordt, zonder dat de operator hoeft te tellen en te controleren. We hebben samen met de mensen van WAAK alles aangepast in de vorm van een technologische kennisoverdracht. Het was een operatie die ons weinig kostte maar het weeginstrument heeft inmiddels zijn efficiëntie al bewezen.”

Geen tegenstand

Nieuwe kennis en dito technologie integreren bij een maatwerkbedrijf is niet bepaald een vanzelfsprekendheid. “Het komt er altijd op aan om de mensen maximaal te begeleiden bij de nieuwe processen”, aldus nog Pascal Debruyne. “Want de digitale wereld blijft op het eerste zicht iets ongewoons. Vandaag hebben we echter een aantal operatoren opgeleid die de technologie behoorlijk onder de knie hebben gekregen. Het vergde wat tijd maar het resultaat is er nu. Toegegeven, dit is niet meteen een werkje voor de allerzwaksten binnen ons bedrijf. Maar bij de mensen die we hebben begeleid naar nieuwe opdrachten, hebben weinig of zelfs helemaal geen tegenstand ondervonden. Het heeft onze mensen zeker geholpen dat de software werd aangepast aan de gebruikers die de telweeg moeten bedienen.”

Meer automatisering en precisie

Feit blijft dat de integratie van technologie – hoe eenvoudig ook – toch sprekende voordelen heeft meegebracht in de ondersteuning van de operator en het ontlasten van de begeleider. Voordeel één: er gebeuren bij het wegen minder of zelfs geen fouten meer. Voordeel twee: hetzelfde toestel genereert zelf de doosetiketten van tientallen verschillende producten. Het eindresultaat leidt altijd naar meer automatisering zonder de menselijke component daarom uit te schakelen. En wat dan de volgende uitdaging is? Pascal Debruyne: “Stapsgewijs meer mensen met technologie vertrouwd maken. Dat zijn we aan onszelf en onze marktpositie verplicht.”