Op de voedingsafdeling van maatwerkbedrijf Sowepo in Poperinge, staan doelgroepmedewerkers in voor het afwegen en verpakken van superfoods. Een complexe handeling die voorbehouden leek voor de sterkste medewerkers. Leek, want met wat technologische hulp – in de vorm van een telweegapplicatie – worden deze handelingen ook bereikbaar voor medewerkers met een grotere arbeidsbeperking.

De juiste producten in de juiste verpakkingen, de correcte hoeveelheden in de omdozen verpakken en een controlelijst afvinken, lotnummers noteren… het zijn taken die niet voor elke medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt weggelegd zijn. Zeker als je tientallen verschillende productreferenties moet verwerken. Daardoor worden deze cruciale handelingen doorgaans uitgevoerd door de sterkere doelgroepmedewerkers. Terwijl de begeleiders die liever inzetten op nog complexere taken.

Sowepo ging aankloppen bij collega-maatwerkbedrijf WAAK waar ze al met een telweegapplicatie werken. Door te vertrekken van een bestaand systeem, moet er niet van nul gestart worden en kan ook onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn bij nog andere maatwerkbedrijven. Een keuze die toelaat de kosten te drukken.

“Met de telweegapplicatie worden complexe handelingen ook bereikbaar voor medewerkers met een grotere arbeidsbeperking.”

Groene of rode pijl

Het telweegsysteem wordt voor Sowepo aangepast zodat de doelgroepmedewerkers op de verpakkingslijn niet meer zelf moeten tellen. De werkpost is uitgerust met een weegschaal en een scherm. Op het scherm wordt op een visueel laagdrempelige manier gewerkt: een groene pijl geeft aan hoeveel stuks er toegevoegd moeten worden. Als er teveel stuks toegevoegd werden, dan toont een rode pijl hoeveel er verwijderd moeten worden

Zodra een doos correct afgevuld is, wordt het omdoosetiket automatisch afgedrukt. Op dat etiket staat ook alle informatie die anders manueel moest bijgehouden worden, zoals o.a. het lotnummer. En dat is dan weer essentieel voor de traceerbaarheid, niet onbelangrijk in de voedingssector.

Alle relevante data van een order worden door de begeleiders op voorhand ingevoerd. Dat kan heel eenvoudig door de data eerst uit ons ERP-systeem Navision in Excel-sheets te exporteren en die Excel-lijsten vervolgens in de telweegapplicatie te importeren. Een heel eenvoudig plug-and-play-systeem dat de mogelijkheden in andere bedrijven alleen maar groter maakt, aangezien het niet gebonden is aan één besturingssysteem.

“De doelgroepmedewerkers zijn enthousiast omdat ze graag – en met een groot gevoel van fierheid – werken aan een computer met scanner.”

Enthousiasme

Op basis van de ingevoerde data, selecteert het telweegsysteem automatisch het juiste programma. Dat gebeurt via de handscanner die door de doelgroepmedewerker bediend wordt. Die medewerker identificeert zich ook door zijn eigen badge te scannen. Er hoeven dus geen gegevens meer manueel ingevoerd te worden. De operator krijgt na het scannen bovendien een foto te zien van het product zodat hij ook een visuele bevestiging krijgt dat hij het juiste product aan het verpakken is.

De telweegapplicatie werd intussen getest bij Sowepo. En hoewel er nog enkele kinderziekten uit geprogrammeerd moeten worden, zijn de medewerkers alvast enthousiast. De begeleiders omdat ze ontlast worden van een groot deel van hun controletaken. De doelgroepmedewerkers omdat ze graag – en met een groot gevoel van fierheid – werken aan een computer met scanner. De technologie helpt hen dus meer dan een handje in hun dagelijkse taken!

Tot slot, de ontwikkeling van de weegapplicatie is één van de proeftuinen binnen het EFRO-project ‘COVATTI’, een initiatief van POM West-Vlaanderen en 4Werk waar Europa via het EFRO-fonds 40% tussenkomt in de kosten.