Technologische toepassingen vinden meer en meer ingang op de werkvloer. Ook bij het Menense maatwerkbedrijf ‘t Veer. Met de start van hun V-Lab bereiden ze zich hierop voor.

Van innovatief idee tot technologische toepassing op de werkvloer

Het nieuwe V-Lab geeft de ruimte om in een embryonale fase te experimenteren met technologie en technologische toepassingen om te vormen op maat van onze doelgroep. De tests in het V-Lab zijn een noodzakelijke stap om de haalbaarheid van technologische oplossingen na te gaan alvorens deze uit te rollen naar de werkvloer en onze medewerkers.

'Via een demo-opstelling gaan we de doeltreffendheid en inpasbaarheid van technologische toepassingen na. Om vervolgens tot een bedrijfsklare oplossing te komen op maat van 't Veer.'
Kris Hemeryck (dienst Werkbegeleiding 't Veer)

Lanceerplatform

Werk eenvoudiger maken is de ultieme betrachting van het V-Lab. Gunther Bamelis (algemeen directeur ‘t Veer) kan het belang van het V-Lab niet genoeg benadrukken.

‘De oprichting van ons V-Lab is één van mijn stokpaardjes. Het belang van deze experimenteer- en innovatieplaats zal in de loop der jaren enkel maar toenemen binnen ‘t Veer. Complex en gevarieerd werk hapklaar maken is primordiaal om ook in de toekomst duurzame tewerkstelling met toegevoegde waarde te blijven aanbieden voor onze doelgroepmedewerkers. Het V-Lab zet ons op de juiste weg. Daar ben ik van overtuigd.’

 

Met het V-Lab omarmt 't Veer technologie. Het lab zet ons op de juiste weg naar de toekomst. Daar ben ik van overtuigd.