De Nederlandse Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) publiceerde op haar website een white paper met de even korte als duidelijke titel ‘Wegwijzer voor inclusieve technologie’. De white paper formuleert een antwoord op de vraag welke technologie mensen met een arbeidsbeperking kan ondersteunen bij het zoeken naar werk en in het werk zelf. Daarvoor ontwikkelde de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO een matrix die laat zien welke technologieën bij welke cognitieve functies ondersteuning bieden.

Dat technologie een handje kan helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, daar hoef je ons alvast niet meer van te overtuigen. Onze proeftuinen getuigen van het potentieel van (nieuwe) technologische ontwikkelingen in maatwerkbedrijven. En ook in onze buurlanden lopen er heel wat gelijkaardige initiatieven. De hamvraag voor heel wat bedrijven en ondernemers is te weten welke technologie nu precies kan helpen voor welke opdrachten en bij welke arbeidsbeperking.

De hamvraag voor heel wat bedrijven is te weten welke technologie nu precies kan helpen.

Technologiematrix

De matrix die TNO ontwikkelde, lijst acht kerntechnologieën op en voor elke technologie wordt weergegeven wat ze inhoudt en welke functies (geheugen, taal, sociaal functioneren, uithoudingsvermogen, enz.) versterkt kunnen worden. De acht technologieën zijn Augmented Reality, Virtual Reality, Digitale Assistentie, Serious Gaming, Monitoring & Feedback, Collaborative Robots, Sociale Robots en Online Platformen.

Voor de verschillende technologieën wordt opgesomd wat de mogelijkheden zijn op het vlak van ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo projecteert Augmented Reality bijvoorbeeld werkinstructies en feedback op het werkblad op basis van sensorinformatie en door middel van een beamer, waardoor de werknemer ondersteund wordt in de uitvoering van zijn taken.

Collaborative robots of Cobots nemen dan weer bepaalde handelingen over in het assemblagewerk waardoor de hoeveelheid repeterend werk verminderd wordt en het werk ook minder complex wordt. Het geheugen van de werknemer wordt minder belast doordat de cobot de juiste componenten pakt en op de juiste plaats zet. Hierdoor neemt de toegankelijkheid tot het werk toe voor mensen met een verstandelijke beperking.

Augmented Reality en Cobots zorgen voor meer toegankelijkheid tot het werk.

Cognitieve functies

En zo worden er voor elke technologie uit de matrix voorbeelden gegeven van hoe ze medewerkers met een arbeidsbeperking kan helpen of ondersteunen. Niet alleen in het uitvoeren van de taken zelf, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van stressvermindering of het trainen van bepaalde cognitieve functies of het geheugen.

Een cobot wordt vandaag al toegepast in onze proeftuin in Mariasteen, terwijl bij WAAK en Sowepo geëxperimenteerd wordt met een vorm van Augmented Reality of Digitale Assistentie.

De volledige white paper kan je hier downloaden.