"Zetten we de baten naast de overheidsinvesteringen, dan merken we dat de meerwaarde die maatwerkbedrijven creëren ruimschoots de investeringen overstijgen."

“Zie wat wij opbrengen voor de maatschappij.” Bart Vandenbussche, directeur van Delta Groep VZW, licht in een blog de meerwaarde van maatwerkbedrijven toe.

Uit de cijfers van maatwerkbedrijf Deltagroep uit Zuid-West-Vlaanderen blijkt dat voor elke € 100 die de overheid investeert in maatwerkbedrijven, de gemeenschap € 125 terugverdient. Per gesubsidieerde medewerker verdient de overheid netto € 5.850. Een rendement om ‘u’ tegen te zeggen.

De maatschappelijke terugverdieneffecten situeren zich op volgende domeinen:

  • Wegvallen werkloosheidsuitkering
  • Bijdragen aan RSZ
  • Net als reguliere bedrijven betalen maatwerkbedrijven bedrijfsvoorheffing, BTW en diverse belastingen.

 

Uiteraard ontvangen maatwerkbedrijven ook middelen van de overheid:

  • Maatwerkbedrijven ontvangen vergoedingen voor begeleiding doelgroepwerknemers en loonpremies
  • Kringloopcentra ontvangen vergoeding voor hergebruik van goederen
  • Sommige maatwerkbedrijven ontvangen ook gemeentelijke steun
Conclusie

De verkregen middelen dienen in rekening gebracht te worden. Zetten we de baten naast de overheidsinvesteringen, dan merken we dat de meerwaarde die maatwerkbedrijven creëren ruimschoots de investeringen overstijgen.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de overheid niet subsidieert, maar investeert in de sociale economie.

Download hier de volledige studie
Meer weten?

Bart Vandenbussche is algemeen directeur van Deltagroep. Deltagroep is een samenwerkingsverband tussen vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Constructief en vzw Mobiel. Je kan Bart contacteren via bart.vandenbussche@deltagroep.be.