Vlaamse parlementsleden zetten hun ondernemersbril op en zien wat maatwerkbedrijven opbrengen voor de maatschappij

Tijdens de commissie Werk en Sociale Economie op 14/12/2017 vroegen de POM West-Vlaanderen en 4Werk aandacht voor de maatwerkbedrijven én terzelfdertijd toonden ze aan dat die maatwerkbedrijven van grote maatschappelijke en economische waarde zijn. De Vlaamse parlementsleden werden uitgenodigd om de vele voordelen van de maatwerkbedrijven door een ondernemersbril te bekijken.

De POM West-Vlaanderen en 4Werk vzw, de overkoepelende organisatie van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven, zetten op 14 december 2017 het economisch en maatschappelijk belang van de maatwerkbedrijven in de kijker. De Vlaamse maatwerkbedrijven stellen ongeveer 25.000 mensen tewerk die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

Maatwerkbedrijven willen een significante rol opnemen in de economische supply chain. Dezelfde spelregels en taal als het bedrijfsleven, met flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, prijs en kwaliteit als belangrijkste pijlers.

Economisch belang van maatwerkbedrijven

Het beleid ijvert voor vrij ondernemerschap, groei en meer tewerkstelling in ons land. De maatwerkbedrijven willen exact hetzelfde en zijn dan ook voorstander om vrijer te mogen ondernemen, met alles lusten én lasten die daar bij horen.

Maatwerkbedrijven willen dan ook een significante rol opnemen in de economische supply chain. Eén gevolg daarvan is dat ze dezelfde spelregels en dezelfde taal als het bedrijfsleven hanteren, met flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, prijs en kwaliteit als belangrijkste pijlers.

De maatwerkbedrijven pleiten voor compensaties voor rendementsverlies en begeleidingsnood, ook voor de reguliere bedrijven zodat iedereen met dezelfde tools aan de startlijn komt. Het zogenaamde level playing field.

Maatwerkbedrijven zijn voorstander van subsidies die één op één samengaan met de effectieve tewerkstelling die zij creëren. Die subsidies mogen niet te hoog zijn – want dan werken ze marktverstorend – maar ook niet te laag – want dan wordt er geen tewerkstelling meer gecreëerd en vallen de zwaksten als eersten uit de boot.

De bestaande contingentering fnuikt het ondernemerschap en zorgt ervoor dat de maatwerkbedrijven niet kunnen meesurfen met de conjunctuur. ‘Sociale economie moet de kans krijgen om maximaal te groeien’, was het besluit van een parlementslid. Op economisch vlak willen maatwerkbedrijven dus vooral kunnen meesurfen op de golf van de economie.

De kracht van verankering

Uit een recente studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat de sterke samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een garantie is voor de industriële verankering:

  • 47,8% van de West-Vlaamse industriële bedrijven (≥10 werknemers) werken samen met een maatwerkbedrijf;
  • 62,6% van de West-Vlaamse bedrijven binnen de cluster ‘mechatronica en machinebouw’ werken samen met een maatwerkbedrijf.

De Vlaamse parlementsleden waren vragende partij om dergelijke verankeringsstudie op Vlaams niveau uit te voeren om het verhaal van samenwerking nog te versterken.

Werken kost geen geld

Uit de cijfers van maatwerkbedrijf Deltagroep uit Zuid-West-Vlaanderen blijkt dat voor elke € 100 die de overheid investeert in maatwerkbedrijven, de gemeenschap € 125 terugverdient. Per gesubsidieerde medewerker verdient de overheid netto € 5.850. ‘Ik heb vandaag geleerd dat de overheid niet subsidieert, maar investeert in de sociale economie’, aldus een parlementslid.

Groei. Groei. Groei!

Geef maatwerkbedrijven de ruimte en de instrumenten om vrij te ondernemen. Want GROEI van de maatwerkbedrijven leidt tot GROEI van het bedrijfsleven die op haar beurt leidt tot GROEI van de economie. De maatwerkbedrijven zijn m.a.w. een belangrijke schakel om onze welvaart te behouden.

De Vlaamse parlementsleden kwamen tot de conclusie dat ‘ondernemerschap onderbelicht wordt binnen de commissie Werk en Sociale Economie’. Het pleidooi om de enclavewerking te laten meetellen als een duurzame vorm van doorstroom vonden de aanwezige parlementsleden alvast een ‘interessante piste om verder te verkennen’.

Tot slot. Er is maar één economie en de maatwerkbedrijven zitten mee in het hart van de economie en dragen bij tot de verankering ervan.  

Meer weten?

U kunt de volledige hoorzitting doornemen via deze link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1210295.

De persnota en de bijhorende grafieken kunt u alvast hier downloaden.

Herman Wenes
Coördinator 4Werk vzw | 0475 69 24 97 | hwenes@vierwerk.be

Ilse Van Houtteghem
Coördinator sociale economie POM West-Vlaanderen | 0495 54 39 44 |  ilse.van_houtteghem@pomwvl.be