De hydrantenapp, onze eerste kleine proeftuin, is up and running. 4Werk rekende hiervoor op de expertise van GIM, Smart Geo Insights. Benieuwd hoe de app tot ontwikkeling kwam? GIM legt het ons uit.

Mobiele kaart-app

De on-site inspectie van hydranten (brandkranen) wordt makkelijker en beheersbaarder dankzij een mobiele kaart-app. GIM zette ons op weg.

Platform op zijn limiet

In West-Vlaanderen gebeurt de controle en het onderhoud van hydranten (brandkranen) door 12 maatwerkbedrijven. Om hun workflow te faciliteren, maar ook de informatie real-time door te spelen aan andere stakeholders, liet 4Werk in 2016 een mobiele kaart-app ontwikkelen die tal van functies en gegevens combineert:

  • de lokalisatie van de hydranten (digitaal, fysiek en correcties);
  • correcte en uniforme visuele en technische controles;
  • de inventarisatie en herstellingen van niet-werkende, onvindbare of onbereikbare hydranten;
  • rapportage aan partners zoals gemeenten, watermaatschappijen en brandweerzones;
  • opvolging van de feedback van die partners.

Een bevraging van de gebruikers maakte echter duidelijk dat het platform niet meer voldeed aan de nieuwste eisen. Zo hebben brandweerzones real-time info nodig bij interventies en lokale besturen willen de data dan weer kunnen integreren in hun GIS-systeem. Tenslotte werkte het platform ook versnipperde verslaggeving in de hand.

Alles en iedereen gecoverd, met één app

Om aan alle noden en partijen tegemoet te komen, besloot 4Werk, in het kader van EFRO-project COVATTI, een nieuwe mobiele kaart-app te ontwikkelen. Daarvoor rekenden we op de expertise van GIM. Samen bouwden we een applicatie met twee modules:

  • Er is een module voor de doelgroepmedewerker van het maatwerkbedrijf. Aan de hand van een uitgewerkte workflow (o.a. opzoeken brandkraan, coördinaten bepalen, visuele controle, uiterlijke gebreken) begeleidt de applicatie de medewerker uniform en duidelijk tijdens zijn controle of herstelling, online én offline. Deze module staat in rechtstreekse verbinding met de module van de beheerder.
  • Ook voor de beheerder is er een module waarmee hij eenvoudig een opdracht tot controle of herstel aanmaakt, opvolgt, rapporteert en factureert. Deze module integreert gemakkelijk met de GIS-systemen van externe partners (brandweerzones, watermaatschappijen, lokale besturen …).

Onze nieuwe mobiele kaart-app combineert een heel gebruiksvriendelijke bediening voor onze on-site inspecteurs met de hoge eisen qua rapportering en integratie van de beheerder van de hydranten.
Ignace De Ro, algemeen directeur Westlandia

Nieuwe dimensie voor on-site inspectie

Deze applicatie illustreert perfect hoe we met innovatieve technologie de brug slaan tussen de hoge eisen van de markt enerzijds (bv. de lokale besturen) en noden in de praktijk anderzijds (bv. de maatwerkbedrijven). Bovendien geeft de gebruiksvriendelijkheid van de app de gebruiker meer autonomie zodat hij zijn job efficiënter en beter kan uitvoeren.

Hydranten zijn trouwens maar één van de vele toepassingsvelden. Dezelfde technologie en applicatie kan je even goed inzetten voor de controle en het onderhoud van (wegen)infrastructuur, bewegwijzering, bushokjes, identificatie van boomsoorten, en ga zo maar door.

De ontwikkeling van de nieuwe hydrantenapp is één van de kleinschalige proeftuinen binnen het EFRO-project ‘COVATTI’, een initiatief van POM West-Vlaanderen en 4Werk.

Meer?

www.gim.be