Sociaal. Technologie. Twee termen die moeilijk te verbinden lijken. Zou je denken. ‘Sociale technologie’ is precies het opzet van elke nieuwe technologische ontwikkeling van het TTI-project. (Toegepaste Technologische Innovaties) Want de innovaties ondersteunen het werk van medewerkers. Ze maken werk werkbaar zodat medewerkers langer aan het werk kunnen blijven en zodat zwaar of complex werk voor iedereen haalbaar is. Dit is meteen ook de missie waarmee maatwerkbedrijven door het TTI-project technologische vernieuwingen omarmen.

Sociale technologie is de opzet van elk nieuw TTI-project.

Maatwerkbedrijven: voortrekkers van creatieve menselijke processen

Maatwerkbedrijven zijn op vlak van HR altijd al een voortrekker geweest in het aanpassen van arbeidsomstandigheden aan sterktes en beperkingen van mensen. De afstand tussen de economische realiteit en de capaciteiten van de medewerkers dwingen hen al lang om telkens creatieve en vernieuwende processen te ontwikkelen. Efficiëntie vertaalt zich hier niet in het opdrijven van de productiesnelheid. Maar wel in het praktisch benaderen van werkinstructies, werkpostaanpassingen en werkpostorganisatie.

Belang van werkbaar werk

De uitdagingen voor bedrijven zijn niet min. Het rendement staat onder druk door de toenemende invloed van lageloonlanden. Levertermijnen moeten steeds korter, terwijl de bedrijven aan steeds complexere vragen van de markt moeten voldoen. Daartegenover staat dat de werkende bevolking ouder wordt, de stress opstapelt en wanhopig zoekt naar de balans tussen werk en privé. Voor het eerst zijn er in België meer mensen ziek dan werkzoekend werkloos. Drie opmerkelijke vaststellingen:

  • Bij de langdurig zieken vormen de 55-59-jarigen de grootste groep.
  • Bijna een derde van de langdurig zieken lijdt aan een psychische stoornis.
  • Het aantal dertigers dat kampt met een burn-out is in 5 jaar tijd verdubbeld.

Tijd om werk werkbaarder te maken. En technologie in te zetten daar waar het nodig is: medewerkers een handje helpen.

Meer weten?

Ontdek snel de 9 voordelen van werkbaar werk.