Maatwerkbedrijven zitten mee in het hart van de economie en dragen bij aan sterke, industriële bedrijven.

West-Vlaamse maatwerkbedrijven boosten lokale industrie

Maatwerkbedrijven zijn al jaren een ondersteunende partner voor klassieke bedrijven. Ze zijn erop gericht hun processen telkens opnieuw te verfijnen om als vaste partner doeltreffend in te spelen op de noden van de industriële bedrijven in de regio. Op die manier streven maatwerkbedrijven een vergelijkbaar productiviteitsniveau na. Met hun strategische benadering tot zinvol en duurzaam werk spelen ze slim in op de economische transformaties waaraan elk productiebedrijf moet voldoen. Kleine series met een complex karakter kwaliteitsvol afwerken: met deze ambitie zetten maatwerkbedrijven in op technologische vernieuwing. Met hun nieuwe technologieën betreden ze onontgonnen innovatieterreinen waarmee zowel maatwerkbedrijven als klassieke bedrijven hun voordeel doen. Dat maatwerkbedrijven een cruciale rol spelen in de verankering van onze industrie blijkt uit de studie die 4werk even geleden organiseerde. Hieruit blijkt dat:

  • 1 op 2 West-Vlaamse industriële ondernemingen samenwerkt met een maatwerkbedrijf, hetzij als klant, hetzij als leverancier.
  • 62,6% van alle West-Vlaamse ondernemingen uit ‘Machinebouw en Mechatronica’ is gelieerd aan een maatwerkbedrijf, hetzij als klant, hetzij als leverancier.
  • De maatwerkbedrijven en de ondernemingen waar zij mee samenwerken vormen samen 69,9% van de totale tewerkstelling uit de maakindustrie in West-Vlaanderen.

Deze vaststellingen laten zien dat een sterke samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een garantie is voor lokale industriële verankering. Maatwerkbedrijven zitten mee in het hart van de economie en dragen bij aan sterke industriële bedrijven. Op die manier versterkt de West-Vlaamse industrie zijn positie t.o.v. lageloonlanden.

Meer weten?

Onze zes proeftuinen zorgen zes maal voor een stevigere verankering van onze industrie. Ontdek ze hier.