"Technologie helpt een handje"

Met de nieuwe campagne ”Technologie helpt een handje” profileren de West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich als sterke partner van reguliere bedrijven. Ze zetten fors in op technologische innovaties waarmee zij een sterk antwoord bieden op de toenemende vraag naar complexere en kortere series. Dat maakt van hen een belangrijke, betrouwbare toeleverancier voor de West-Vlaamse maakindustrie.

Maatwerkbedrijven investeren in technologie

Dankzij het TTI-project kunnen 6 proeftuinen opgezet worden in West-Vlaamse maatwerkbedrijven. In die 6 proeftuinen ontwikkelen zij, samen met kennisinstellingen, technologische innovaties die medewerkers en processen ondersteunen. Doelstelling is om met deze technologieën complex werk toegankelijk te maken. Om hun rendement en dat van hun klanten te verhogen. Om werk werkbaarder te maken en om de lokale industrie te verankeren.

Voordelen voor bedrijven

Met deze campagne willen 4werk (de overkoepelende organisatie van West-Vlaamse maatwerkbedrijven) en POM West-Vlaanderen de projecten van TTI (Technologische Toegepaste Innovaties) in de kijker zetten. Zodat bedrijven en belanghebbenden kennismaken met de vele innovaties en expertise die maatwerkbedrijven in huis hebben.

En hiermee een beeld krijgen van de vele voordelen die een samenwerking met hen oplevert. De technologieën die ontwikkeld worden kunnen tevens toegepast worden in reguliere bedrijven waar werkbaar werk ook meer en meer aan belang wint.

Met de nieuwe campagne "Technologie helpt een handje", zetten de POM en 4werk de projecten van TTI in de kijker.

Projecten in de kijker

TTI lanceert tegelijkertijd de website www.technologiehelpteenhandje.be waar je alle info terugvindt over de verschillende proeftuinen, de gebruikte innovaties en de stand van zaken. De website biedt een antwoord aan de diverse doelgroepen: ondernemers, scholen, gemeentes…over de diverse voordelen van technologie om werk werkbaarder te maken. Of over hoe de bedrijven ook technologie rechtstreeks of onrechtreeks kunnen inzetten. En welke opportuniteiten dit biedt aan medewerkers, scholen en andere belanghebbenden.

Meer weten?

Lees hier meer over hoe technologische innovaties cruciaal zijn voor de arbeidsmarkt en lokale economie.